federatif anlamı federatif nedir federatif ne demekfederatif nedir, federatif ne demek ve federatif anlamı

1. sıfat Federalizme bağlı veya uygun olan


federatif eş anlamı

eklenecek..

federatifile ilgili veriler
devletlerin bir araya gelerek egemenliklerinden bir bölümünü ortak bir otoriteye devretmeleriyle oluşan sistemin adıdır. kurulan ortak otorite federal federatif nedir? federatif ile ilgili çeşitli dillerdeki karşılıkları ve federatif kelimesinin sözlükteki anlamı ve tanımı Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti, (RSFSC) (Rusça:Ġľссĸ́Ĺсĺİя ġľIJĵ́тсĺİя ĤĵĴĵрİтĸ́IJĽİя … Federalizme uygun olan. … Konu ile alakalı etiketler: federatif yapı tarih, federatif yapı ne demek, federatif yapı nedir, Transkafkasya SFSC (Rusça: ėİĺİIJĺİķсĺİя ġľцĸİĻĸстĸчĵсĺİя ĤĵĴĵрİтĸIJĽİя ġľIJĵтсĺİя ĠĵсĿуıĻĸĺİ, kısaca … federatif hakkında yalan yanlış bilgiler … usta ve çırak yastıklarla yatırım üzerine federatif nedir ve federatif ne demek sorularına hızlı cevap veren sözlük sayfası. (federatif anlamı, federatif ingilizcesi, ingilizcede federatif, federatif nnd) Üniter Devlet: Siyasi otoritenin tek merkezde toplandığı, merkezî otoritenin tek bir anayasa ile sağlandığı devlettir. Yasama organının yaptığı kanunlar … Devlet nasıl olmalı: Üniter mi, federatif mi? Değişim, yenilenme, devlet tÜrk vatandaŞlarina aİt olup yugoslav federatİf halk cumhurİyetİnce mİllİleŞtİrİlmİŞ bulunan mal, hak ve menfaatlerİn tasfİyesİ hakkinda kanun