kıyas anlamı kıyas nedir kıyas ne demekkıyas nedir, kıyas ne demek ve kıyas anlamı

1. isim Bir tutma, denk sayma
2. Karşılaştırma, oranlama, mukayese
3. dil bilgisi, eskimiş Örnekseme
Birçok kelime türü kıyasla yapılmıştır.“4. mantık Tasım


kıyas eş anlamı

eklenecek..

kıyasile ilgili veriler
Kıyas (Arap: قياس), bir İslam hukuku terimi. Bir İslam hukuku terimi olarak kıyas; hükmü hakkında nass (ayet ve/veya sünnet) bulunmayan bir meseleyi … Kıyas sözlükte; takdir, eşitlik, bir şeyi diğer bir şey ile ölçmek mânasına gelir. Buna "mukayese" de denir. Terim anlamı, muhtelif suretlerde tarif … Cep telefonları, tablet ve fotoğraf makineleri için akıllı fiyat ve özellik karşılaştırma, kıyaslama motoru. Yorumlar, puanlar ve önerilerle sosyal bir … Kıyas kuvvet bakımından ikiye ayrılır: 1) Celî (açık) kıyas: Burada illet, fer'ide asıldakinden daha kuvvetli ve açık olup, asl ile fer … İslam Hukuku – Fıkıh İmamları – Fıkhi Hükümler – İslam İlmihali – İslam Tarihi – Kur\'an Araştırmaları – Kıssalar – Köşe Yazıları Cumhur, kıyasın huccet olduğuna dair Kur'an, Sünnet, İcmâ ve makul'den olmak üzere dört delil getirdiler (Keşfu'l-Esrar. 2/995. el-İhkam, Âmidî: 3/76 … Bu açıdan mantık, bilginin doğruluğunu değil, bilginin doğruluğunu ifade eden düşünce ve kavramların kendi içsel bütünlüğünün doğruluğunu inceler. Konu ile alakalı etiketler: hukukta kıyas nedir, hukukda kıyas nedir, kıyas nedir vikipedi, kiyas nedir kiyas çeşitleri, kıyas çeşitleri nelerdir, kıyas … Taraf Gazetesi: Ahmet Altan yazarımızın 'Kıyas' başlıklı yazısı. Ahmet Altan yazarına ait diğer köşe yazıları. 4- Kıyâs: Kitâb ve Sünnet'te yer alan bir hükmün hangi gerekçeye (vasıf, illet) dayandığı bilinir veya ayrı bir ictihad ile ortaya çıkarılır (tahrîcu …