rafızi anlamı rafızi nedir rafızi ne demekrafızi nedir, rafızi ne demek ve rafızi anlamı

1. özel, isim, eskimiş Rafıziliği benimseyen kimse


rafızi eş anlamı

eklenecek..

rafıziile ilgili veriler
Konu ile alakalı etiketler: rafazı nedir, rafızi nedir, rafızı ne demek, rafiziler ne demektir, rafizi nedirir, rafızilik nedir, rafizilik nedir, … Rafizilik bir İslam mezhebidir. İslam mezhepleri, temel olarak iki ana kola ayrılır: Sünnî mezhepler, Şii mezhepler (Şia=Şiilik). Rafizilik, Şia 'nın 21 … Azerbaycan'dan on iki soru: Sünni imama uymak, Şii imama uymak, Şiilere kafir demek, Şiilere Rafızi demek, alimlerin içtihadında hata etmesi, mezhep … Filozof felsefe mitoloji astroloji bilim tarih edebiyat bilgi yarışması sinema başlıkları altında yayın yapan sitede ayrıca rüya tabirleri güncel film … Râfızî Şîa İle Ehl-i Sünnet Arasındaki İhtilaf Hangi Yöndendir? Üstad Nizamuddîn Muhammed el-A’za-mi, değerli kitabı eş-Şîa ve’l-Mut’a adlı … RÂFIZÎLER. Ümmetim arasında râfızî denilen kimseler meydana gelecektir. Bunlar İslâm dîninden ayrılacaklardır. (Hadîs-i şerîf-Mir'ât-ı Kâinât) o O güvenilir bir Rafızi idi ve hadisi (Sahih) El-Buharî’de bulunur. [İbn Hacer el-Eskalani, Takrib el-Tahzib, „Abbad b. Yakub el-Revacanî babında“] O güvenilir bir Rafızi idi ve hadisi (Sahih) El-Buharî’de bulunur. [İbn Hacer el-Eskalani, Takrib el-Tahzib, „Abbad b. … Rafızi nedir (21) caferilik ve alevilik arasındaki fark (18) caferilik alevilik fark … Rafızi "terkeden" (birini, bir şe­yi) demektir. 740 yılında Emevilerle savaş durumunda olan Hz. Hüse­yin'in torunlarından Zeyd bin Ali'ye taraftarları olan …